top of page

Group

Public·29 members
Igor Sukhanov
Igor Sukhanov

Aurad Tarikat Ahmadiah.pdfAmalan Tarekat Al-AhmadiyyahPerkara pertama yang di tekankan didalam Tarekat Ahmadiyyah ialah "AURAD". Buat para pembaca, auradadalah perkataan Bahasa Arab yang bermaksud wirid-wirid.Ianyaadalah kata jamak atau di dalam Bahasa Inggeris dinamakan 'plural'kepada perkataan wirid. Di petik daripada Kitab Pengantar kepadaTarekah Ahmadiyyah Arrashiddiyyah Aldandarawiyyah( ) karanganAl-Marhum Sheikh Haji Ahmad bin Sheikh Haji Muhammad Said bahawaamalan dan wirid Tarekah Ahmadiyyah yang utama ada tigaiaitu:1-Al-Tahlil ( ) Lafaznya ialah:-
Aurad Tarikat Ahmadiah.pdf

350c69d7ab


https://soundcloud.com/majkowskizqris/coreldraw-x3-with-crack-free-download-exclusive

https://soundcloud.com/matt-garnic/tally-erp-9-new-version-49-free-download-with-crack

https://soundcloud.com/ellinghuysendelicia1999/corel-draw-x7-download-crack-exclusiveeado-64-bits

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page